WRÓĆ DO LISTY

Transformacja przemysłów energochłonnych w Polsce

Fundacja Instrat Analizy

Cztery branże przemysłu w Polsce produkują tyle CO2, co cała gospodarka Grecji. Te energochłonne branże skupione w czterech województwach są najbardziej (poza energetyką) emisyjnymi gałęziami sektora, więc stanowią przestrzeń z potencjałem do zielonej transformacji. Opublikowany w grudniu 2022 raport Fundacji Instrat analizuje 4 branże przetwórstwa przemysłowego: produkcja cementu, produkcja metalu, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. W publikacji autorzy skupiają się na kontekście rynkowym oraz regulacyjnym, opcjach technologicznych oraz warunkach rozwoju branż energochłonnych w kontekście m.in. potrzeby dekarbonizacji całej gospodarki. Fundacja Instrat przygotowała kilka rekomendacji, które mogą w tym działaniu pomóc.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 31/01/2023


Data publikacji

01/12/2022

Instytucja

Fundacja Instrat

Autorstwo

Aleksander Szpor

Liczba stron

41

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Treść publikacji dostępna na licencji Creative. Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Publikacja dostępna jest do pobrania pod adresem: Instrat.pl/publikacje/transformacja-przemyslu Rekomendujemy cytowanie: A. Szpor, Transformacja przemysłów energochłonnych w Polsce Instrat Working Paper 01/2022

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


65 milionów ton CO2 generuje przetwórstwo przemysłowe, co stanowi 21% całkowitej emisji polskiej gospodarki i stanowi drugie miejsce po energetyce. Zaledwie 4 z 24 branż przetwórstwa produkuje 18% całkowitych emisji i są to: produkcja cementu, produkcja metalu, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Wspomniane branże zapewniają ok. 300 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 17% całej gałęzi przetwórstwa, a siedziby rozlokowane są w zdecydowanej mierze w 4 województwach – mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim.

Polskie przetwórstwo przemysłowe posiada ponad dwukrotnie wyższą od średniej unijnej intensywność emisji (800 g/Euro), co plasuje ją na piątym miejscu w rankingu zarówno pod względem wolumenu emisji oraz emisyjności.

Fundacja Instrat na podstawie przeprowadzonych analiz proponuje 5 rekomendacji:

Branże te nie są w zbytnim obszarze zainteresowań wprowadzenia zmian przez politykę klimatyczną państwa, dlatego należałoby przyjąć strategię przemysłową z mapą drogową uwzględniającą technologie oraz ścieżki redukcji z określonymi wskaźnikami sukcesu.

Mimo istnienia kilku agencji rządowych ds. udzielania wsparcia firmom przemysłowym to jest to struktura zbyt rozproszona, aby zadziałała systemowo, dlatego należy powołać przywódcę w randze ministra w celu skoordynowania polityki dekarbonizacji.

Brak przestrzeni dialogu pomiędzy sektorem prywatnym, a rządem, co ogranicza możliwość monitorowania rozwoju i promowania odpowiednich narzędzi.

Potencjał dekarbonizacji przemysłu energochłonnego jest zablokowany przez niektóre z regulacji, co hamuje oddolną integrację i wykorzystanie OZE w miksie energetycznym tych przedsiębiorstw. Wymagane uwolnienie przepisów o linii bezpośredniej, cable pooling oraz PPA.

Przemysł energochłonny jest zawężony w znacznej mierze do zaledwie czterech województw, co pozwala ukierunkować działania przez politykę na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Wstęp  
  • Emisje przemysłowe w Polsce na tle Unii Europejskiej  
  • Emisje w przetwórstwie przemysłowym państw członkowskich Unii Europejskiej  
  • Redukcje emisji przemysłowych w Polsce – kontekst historyczny  
  • Struktura sektorowa emisji CO2 w polskim przemyśle 
 • Przemysły energochłonne w Polsce  
  • Wyniki produkcji 
  • Bilans handlowy  
  • Zatrudnienie i płace 
  • Przemysły energochłonne w przekroju regionalnym 
 • Zmiana technologiczna  
  • Kontekst rynkowy i regulacyjny  
  • Opcje technologiczne  
 • Warunki rozwoju branż energochłonnych  
  • Polska Polityka Przemysłowa i oczekiwane instrumenty wsparcia branż energochłonnych 
  • Polityki regionalne 
 • Podsumowanie i rekomendacje 
 • Literatura 
 • Załącznik 1. Wywiady 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Polska jest na 5. miejscu w emisji z przetwórstwa przemysłowego (str. 9)

Struktura emisji wg. sektorów (str. 13)


related

Powiązane materiały w bazie