WRÓĆ DO LISTY

Klimat Polski 2021

IMGW-PIB Klimatyczne FAQ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 100 lat monitoruje klimat Polski, prowadząc obserwacje i pomiary wszystkich istotnych zmiennych klimatycznych. Raport “Klimat Polski 2021” to drugie opracowanie (po wydaniu z 2020 roku) stanowiące syntetyczny opis klimatu Polski w 2021 roku, sporządzone w odniesieniu do cech klimatu wieloletniego oraz z perspektywy współczesnego globalnego ocieplenia. Zawiera analizę zmian w temperaturze powietrza, opadów atmosferycznych, usłonecznienia, poziomu morza i bilansu wodnego. Omawia też występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także zawiera zestawienie ich występowania w Polsce w 2021 roku.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 14/11/2022


Data publikacji

04/04/2022

Instytucja

IMGW-PIB

Autorstwo

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr hab. Agnieszka Wypych, dr Michał Marosz, mgr Dawid Biernacik, mgr Danuta Czekierda, mgr Anna Chodubska, mgr Kamila Wasielewska, mgr Klaudia Kusek, prof. dr hab. Mirosław Miętus, mgr Diana Kopaczka, dr Janusz Filipiak, mgr Michał Kitowski, dr Edward Łaszyca, mgr inż. Beata Kowalska

Liczba stron

44

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Opracowanie “Klimat Polski 2021” omawia dane meteorologiczne dot. Polski w obliczu zmian klimatu. Dane potwierdzają, że klimat Polski się zmienia, a raport wyszczególnia, w jaki sposób. Oto wybrane informacje z raportu:

Ostatnie 21-lecie w Polsce to najcieplejszy okres od połowy XX wieku. W tym okresie najcieplejsza zima miała miejsce w sezonie grudzień 2019 – luty 2020 (temperatura sezonu 3,1°C), najcieplejsza wiosna (marzec-maj) wystąpiła w 2007 roku (10,0°C), najcieplejsze lato (czerwiec-sierpień) w 2019 roku (19,9°C) a najcieplejsza jesień (wrzesień-listopad) w 2006 roku (11,0°C). W odniesieniu do roku najcieplej było w 2019 (10,2°C).

Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2021 roku w Polsce wyniosła 8,7°C i była niższa od średniej rocznej wieloletniej wartości temperatury dla klimatologicznego okresu normalnego 1991-2020 o 0,1°C. Rok 2021 należy zaliczyć do normalnych termicznie, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla Polski.

W minionym roku szczególnie ciepłe były czerwiec i lipiec oraz wszystkie miesiące jesienne. Z kolei do najchłodniejszych należy zaliczyć luty, który charakteryzował się średnią temperaturą powietrza o 1,5°C niższą od normy.

Najwyższą wartość temperatury (36,1°C) odnotowano 20 czerwca w Słubicach. Z kolei najniższą wartość temperatury na poziomie 2 m (–26,4°C) zarejestrowano 18 stycznia w Suwałkach. Najniższą wartość temperatury powietrza przy gruncie, tj. na wysokości 5 cm, zanotowano 18 stycznia na stacji w Białymstoku; jej wartość to –32,9°C.

Lato 2021 roku, tj. okres od czerwca do sierpnia, było czwartym najcieplejszym latem w Polsce od połowy XX wieku.

Od szeregu lat widać silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski w 2021 roku. Tylko od 1951 roku wzrost temperatury w skali roku szacowany jest na 2,0°C.

Analiza serii historycznych pokazuje, że od 1851 roku temperatura powietrza w wybranych dużych miastach Polski wzrosła w zakresie od 1,4°C do 2,3°C. W ciągu ostatnich 40 lat tempo wzrostu temperatury w dużych aglomeracjach miejskich istotnie się zwiększyło.

Obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w 2021 roku w Polsce wyniosła 627,4 mm, co stanowiło blisko 103% normy określonej na podstawie pomiarów w latach 1991-2020. Miniony rok należy zaliczyć do lat normalnych pluwialnie.

W ciepłej porze roku wystąpiły liczne przypadki gwałtownych i niezwykle wydajnych opadów powodujących lokalne wezbrania i podtopienia. Tego typu zdarzenia objęły kilka aglomeracji i były przyczyną szybkich powodzi miejskich. Szczególnie dotknięte gwałtownymi opadamy były Szczecin i Słubice (30.06: odpowiednio 96,3 mm i 71,3 mm) oraz Poznań (22.06: 79,4 mm). Opady o największej dobowej sumie, wynoszącej 104,4 mm, wystąpiły 23 sierpnia na Śnieżce.

W całej zachodniej i środkowej części wschodniej Polski w 2021 roku parowanie z powierzchni gruntu przeważało nad opadami. Utrata wilgoci na wspomnianym obszarze dochodziła do 220 mm, tj. ok 1/3 opadów.

Poziom morza w rejonie południowego Bałtyku systematycznie się podnosi, co jest efektem wzrostu temperatury w skali globalnej oraz dominacji w tym obszarze zachodniej strefowej cyrkulacji atmosfery. Tempo wzrostu jest zróżnicowane, wyższe we wschodniej części Wybrzeża (wzrost średniego poziomu morza o blisko 13,1 cm w Świnoujściu i o prawie 15,1 cm we Władysławowie).

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Temperatura powietrza
 2. Temperatura powietrza. Klasyfikacja warunków termicznych
 3. Temperatura powietrza. Zmienność warunków termicznych, 1951-2021
 4. Temperatura powietrza. Zmienność warunków termicznych, 1851-2021
 5. Temperatura powietrza. Temperatury ekstremalne – kwantyle
 6. Temperatura powietrza. Temperatury ekstremalne w lutym – ryzyko
 7. zagrożeń warunkami termicznymi
 8. Temperatura powietrza. Temperatury ekstremalne w sierpniu – ryzyko zagrożeń warunkami termicznymi
 9. Temperatura powietrza. Zmienność śródroczna
 10. Opady atmosferyczne
 11. Opady atmosferyczne. Klasyfikacja warunków pluwialnych
 12. Opady atmosferyczne. Prawdopodobieństwa przekroczenia maksymalnych dobowych sum opadów w kwietniu i w czerwcu 2021 roku
 13. Opady atmosferyczne. Skumulowana suma opadów oraz liczba dni z opadami
 14. Opady atmosferyczne. Burze na wybranych stacjach
 15. Klimatyczny bilans wodny – półrocze ciepłe
 16. Cyrkulacja atmosferyczna. Indeksy i wiatr dolny
 17. Usłonecznienie
 18. Poziom morza
 19. Ekstrema
 20. Zestawienie ekstremalnych zdarzeń pogodowych i klimatycznych w Polsce w 2021 r.

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Temperatura w Polsce rośnie bez względu na regiony fizjogeograficzne (str. 9)

Uśredniona suma opadów w Polsce się nie zmienia, różnicy ulega dynamika opadów (str. 23)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Bezprecedensowe ulewy, burze i trąby powietrzne. IMGW podsumowuje polski klimat w 2021 roku   https://oko.press/imgw-podsumowuje-klimatycznie-2021-rok  05/04/2022
 2. Klimatyczna prognoza dla Polski. Gdzie czekają nas huragany, gdzie powodzie, a gdzie nieznośny upał?   https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,28690763,klimatyczna-prognoza-dla-polski-gdzie-czekaja-nas-huragany.html  18/07/2022
 3. Nowy raport IMGW-PIB na temat klimatu Polski w 2021 roku   https://imgw.pl/wydarzenia/nowy-raport-imgw-pib-na-temat-klimatu-polski-w-2021-roku  04/04/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie