WRÓĆ DO LISTY

Wpływ zmian klimatu na zdolność kredytową państw. Rosnące temperatury, spadające oceny

The Institute for Operations Research and the Management Sciences Artykuł naukowy

Artykuł naukowy ,,Rising Temperatures, Falling Ratings: The Effect of Climate Change on Sovereign Creditworthiness” opublikowany na łamach czasopisma naukowego Management Science jest pierwszym tego typu artykułem łączącym wskaźniki finansowe z najnowszą nauką o klimacie. Wynika z niego, że 59 państw doświadczy spadku oceny kredytowej w ciągu następnej dekady, jeśli nie podejmie się znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Autor/ka opracowania: Maya Ozbayoglu

Raport z dnia: 07/08/2023


Data umieszczenia w bazie

9/10/2023

Instytucja

The Institute for Operations Research and the Management Sciences

Autorstwo

Patrycja Klusak, Matthew Agarwala, Matt Burke, Moritz Kraemer, Kamiar Mohaddes

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Niniejszy artykuł autorstwa grupy ekonomistów i ekonomistek z Uniwersytetu Wschodniej Anglii (z ang. UEA) oraz Cambridge powstał przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji do symulacji skutków ekonomicznych zmian klimatu na ratingach Standard and Poor’s (S&P) w ciągu następnych 10, 30 i 50 lat oraz do końca tego stulecia. Modele sztucznej inteligencji były szkolone na podstawie ocen kredytowych S&P z lat 2015-2020, po czym były łączone z modelami ekonomicznymi o klimacie oraz ocenami ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (natural disaster risk assessment) S&P. Miało to na celu uzyskanie ocen kredytowych odzwierciedlających różne scenariusze zmian klimatu.  

Ocena wiarygodności kredytowej państw opisuje zdolność kredytową i tym samym stanowi kluczowy wskaźnik dla inwestorów. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że bez znacznej redukcji emisji do 2030 r., 59 państw doświadczy spadku oceny kredytowej o przynajmniej jeden stopień (m.in..W Wielkiej Brytanii). Chile, Indonezja, Chiny i Indie straciłyby dwa stopnie, ratingi Stanów Zjednoczonych i Kanady obniżyłyby się o dwa stopnie. Dla porównania warto przywołać przykład kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, trwającego od stycznia 2020 do lutego 2021 r. Spowodował on obniżenie ocen kredytowych 48 państw przez trzy główne agencje ratingowe. 

W artykule wskazano, że nawet w przypadku dostosowania globalnych ambicji klimatycznych do celów Porozumienia paryskiego, trend spadających ocen ratingowych będzie się dalej utrzymywał w krótszej perspektywie, jednak ograniczy długofalowe skutki do minimum. Szacuje się, że same dodatkowe płatności odsetkowe od długu publicznego spowodowane obniżkami związanymi ze skutkami kryzysu klimatycznego, stanowiące jedynie ułamek wszystkich kosztów spowodowanych tym kryzysem do końca tego stulecia, mogą kosztować Skarb Państwa od 135 do 203 miliardów dolarów amerykańskich.  

Według autorów i autorek, obecne wskaźniki dot. zielonych inwestycji (m.in. ESG) nie odpowiadają realiom i najbardziej aktualnej nauce o klimacie. Równocześnie w artykule podkreślają, że ten stan rzeczy powinien ulec zmianie, szczególnie że przewiduje się, że rynek ratingów ESG osiągnie 10 miliardów dolarów pod koniec tego roku. W ocenie ekonomistów konieczne jest dostosowanie rynku do realiów kryzysu klimatycznego poprzez informowanie o ryzykach materialnych wynikających z nasilających się skutków zmiany klimatu.  


related

Powiązane materiały w bazie