WRÓĆ DO LISTY

The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

IPCC Raport

Opublikowany we wrześniu 2019 roku raport specjalny na temat oceanu i kriosfery w zmieniającym się klimacie przygotowano po panelu IPCC w 2016 roku. Jego tematem jest wpływ zmian klimatu na oceany i kriosferę (część hydrosfery w postaci nieznikającego lodu lodowcowego, morskiego i lądowego). Oceany pokrywają 71 proc. powierzchni Ziemi i zawierają około 97 proc. wody na Ziemi. Około 10 proc. powierzchni lądowej Ziemi pokrywają lodowce lub pokrywy lodowe. Ocean i kriosfera zawierają unikalne siedliska i są połączone z innymi elementami systemu klimatycznego poprzez globalną wymianę wody, energii i węgla. Z tych powodów cała ludzkość jest bezpośrednio lub pośrednio zależna od ich stanu. Raport zdaje sprawę z ostatnich obserwacji na temat wpływu zmian klimatu na kondycję oceanów i kriosfery, streszcza konsekwencje tych zmian teraz i w przyszłości oraz proponuje odpowiedzi na wyzwania, które pojawią się w tym obszarze.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 25/09/2019


Data umieszczenia w bazie

11/11/2022

Instytucja

IPCC

Autorstwo

IPCC

Liczba stron

766

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania

An online version of this work is published at doi.org/10.1017/9781009157964 under a Creative Commons Open
Access license CC-BY-NC-ND 4.0 which permits re-use, distribution and reproduction in any medium for non-commercial
purposes providing appropriate credit to the original work is given. You may not distribute derivative works without
permission. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


W ciągu ostatnich dziesięcioleci globalne ocieplenie doprowadziło do powszechnego kurczenia się kriosfery, z utratą masy z pokryw lodowych i lodowców, zmniejszeniem pokrywy śnieżnej oraz zasięgu i grubości lodu morskiego w Arktyce, a także zwiększeniem temperatury wiecznej zmarzliny. Również globalny średni poziom morza rośnie, przy czym przyspieszenie w ostatnich dziesięcioleciach jest spowodowane rosnącym tempem utraty lodu z pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktyki, a także trwającą utratą masy lodowców i ogrzewaniem oceanów. Raport mówi szczegółowo o tych procesach, a także ich konsekwencjach. Poniżej przedstawiono wybrane wnioski z analizy:

Jest praktycznie pewne, że oceany ocieplają się nieprzerwanie od 1970 roku i pochłonęły ponad 90 proc. nadmiaru ciepła w systemie klimatycznym. Od 1993 roku tempo ocieplania się oceanów zwiększyło się ponad dwukrotnie.

Pochłaniające coraz więcej CO2, oceany ulegał coraz większemu zakwaszeniu powierzchniowemu. Obniżył się też poziom tlenu w oceanach.

Przewiduje się, że utrata masy lodowców w skali globalnej, rozmarzanie wiecznej zmarzliny oraz zmniejszenie pokrywy śnieżnej i zasięgu lodu morskiego Arktyki utrzymają się w najbliższej perspektywie (2031–2050) z powodu wzrostu temperatury powietrza na powierzchni Ziemi, z nieuniknionymi konsekwencjami dla zasilanych przez te wody rzekami. Pokrywy lodowe Grenlandii i Antarktyki będą tracić masę w coraz szybszym tempie w XXI wieku i później. Znaczące redukcje emisji gazów cieplarnianych w nadchodzących dziesięcioleciach ograniczą dalsze zmiany po 2050 roku.

W XXI wieku w oceanach dojdzie do bezprecedensowych wzrostów temperatury, dalszego zakwaszenia, spadku zawartości tlenu i innych zdarzeń. Fale upałów na morzu oraz ekstremalne wydarzenia, jak El Niño i La Niña, będą częstsze.

Szczególnie narażone na skutki ogrzewania oceanów, podnoszenia się poziomu mórz oraz topnienia lodowców są społeczności zamieszkujące wyspy, obszary polarne i wysokie góry. Obecnie w regionie Arktyki na stałe mieszka około 4 milionów ludzi, z czego 10 proc. to rdzenni mieszkańcy. Nisko położona strefa przybrzeżna jest obecnie domem dla około 680 milionów ludzi (prawie 10 proc. światowej populacji w 2010 roku), która według prognoz osiągnie ponad miliard do 2050 r. Małe państwa wyspiarskie (ang. – SIDS) zamieszkuje 65 milionów ludzi. Około 670 milionów ludzi (prawie 10 proc. światowej populacji w 2010 r.), w tym ludność rdzenna, żyje w regionach wysokogórskich na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

Nasilenie tropikalnych wiatrów cyklonowych i opadów deszczu oraz wzrost ekstremalnych fal, w połączeniu ze względnym wzrostem poziomu morza, zaostrza ekstremalne zjawiska pogodowe na poziomie morza i zagrożenia regionów przybrzeżnych, które będą mieć wpływ na życie wszystkich ludzi. Przyroda regionów przybrzeżnych również już teraz ulega wpływowi tych zjawisk, co objawia się utratą, zanieczyszczeniem lub osłabieniem przybrzeżnych habitatów i ekosystemów.

Od połowy XX wieku kurcząca się kriosfera w Arktyce i na obszarach wysokogórskich ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, zasoby wodne, jakość wody, źródła utrzymania, zdrowie i dobre samopoczucie, infrastrukturę, transport, turystykę i rekreację, a także kulturę, szczególnie dla ludności lokalnych. Koszty i korzyści rozkładają się nierównomiernie na populacje i regiony. Zmiany te wywierają też wpływ na ekosystemy i gatunki żyjące w rejonach wiecznej zmarzliny.

Przewiduje się, że przyszłe zmiany kriosfery na lądzie wpłyną na zasoby wodne i ich wykorzystanie, takie jak elektrownie wodne i nawadnianie w obszarach wysokogórskich i poniżej tych obszarów, a także na źródła utrzymania w Arktyce.

Zmiany zachodzące w oceanach wpłynęły na ekosystemy morskie i usługi ekosystemowe, wywołując zróżnicowane regionalnie skutki. Oddziaływanie zmian klimatu na usługi ekosystemowe oceanów ma negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu ludzi oraz dla społeczności lokalnych zależnych od rybołówstwa.

Od około 1950 r. wiele gatunków morskich z różnych grup podlegało zmianom zasięgu geograficznego i aktywności sezonowej w odpowiedzi na ocieplenie oceanów, zmiany lodu morskiego i zmiany biogeochemiczne, takie jak utrata tlenu, w ich siedliskach. Doprowadziło to do zmian w składzie gatunkowym, liczebności i produkcji biomasy ekosystemów, od równika po bieguny. Zmienione interakcje między gatunkami wywołały kaskadowe reakcje wpływające na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów. W niektórych ekosystemach morskich na gatunki mają wpływ także skutki połowów.

W XXI wieku w ekosystemach oceanicznych od powierzchni do głębokiego dna morskiego we wszystkich scenariuszach emisji przewidywane są: spadek globalnej biomasy zbiorowisk zwierząt morskich, ich produkcji i potencjału połowowego oraz zmiana składu gatunkowego. Tempo i skala spadku będą najwyższe w tropikach. Zakwaszenie oceanu, utrata tlenu i zmniejszony zasięg lodu morskiego, a także niebezpośrednio związana z klimatem działalność człowieka mogą potencjalnie zaostrzyć te oddziaływania na ekosystemy.

Ryzyko poważnego wpływu na bioróżnorodność, strukturę i funkcjonowanie ekosystemów przybrzeżnych będzie niższe w scenariuszach niskiej emisji w XXI wieku i później. Przewidywane reakcje ekosystemów obejmują utratę siedlisk i różnorodności gatunków oraz degradację stabilności ekosystemów. Zdolność organizmów i ekosystemów do dostosowania się i adaptacji jest wyższa w scenariuszach o niższych emisjach.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Wstęp
 2. Pole startowe: | Znaczenie oceanu i kriosfery dla ludzi
 3. A. Zaobserwowane zmiany i ich skutki
 4. Pole SPM.1 | Wykorzystanie scenariuszy zmian klimatu w raporcie
 5. B. Przewidywane zmiany i zagrożenia
 6. C. Wdrażanie odpowiedzi na zmiany w oceanach i kriosferze

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Podsumowanie dla decydentów

Podsumowanie techniczne

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. In-depth Q&A: The IPCC’s special report on the ocean and cryosphere   https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-ipccs-special-report-on-the-ocean-and-cryosphere/  25/09/2019
 2. Raport IPCC o oceanach i lodowcach. Lektura mrożąca krew w żyłach   https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/raport-IPCC-oceany-lodowce-7636.html  25/09/2019
 3. Kolejne smutne wnioski naukowców, tym razem o oceanach. Raport IPCC   https://wiadomosci.onet.pl/nauka/raport-ipcc-dot-oceanow-i-lodowcow-co-nam-grozi/rsq4tky  25/09/2019
 4. Oceany i kriosfera w zmieniającym się klimacie – specjalny raport IPCC   https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/oceany-i-kriosfera-w-zmieniajacym-sie-klimacie-specjalny-raport-ipcc-383/  25/09/2019
 5. Nowy raport IPCC: Poziom mórz podnosi się coraz szybciej   https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/nowy-raport-ipcc-poziom-morz-podnosi-sie-coraz-szybciej/  25/09/2019
 6. The IPCC Ocean and Cryosphere Report: 3 Big Things to Know   https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/three-big-things-ipcc-ocean-cryosphere-report/  24/09/2019
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie