WRÓĆ DO LISTY

Skutki zmiany klimatu

Nauka o Klimacie Klimatyczne FAQ

Opublikowany w sierpniu 2021 na łamach portalu “Nauka o klimacie” artykuł Marcina Popkiewicza, fizyka jądrowego i popularyzatora wiedzy o zmianach klimatu, stanowi opinię ekspercką dotyczącą skutków antropogenicznych zmian klimatu w trzech scenariuszach - zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie ustalonym w Porozumieniu Paryskim, wzrostu średniej temperatury Ziemi do 4 stopni Celsjusza oraz jej przekroczenia. Tekst prezentuje jak skutki zmian klimatu dotkną planety wedle tych scenariuszy. Mowa jest szczegółowo o falach upałów, zmianie struktury opadów, rozpadzie lodowców, wzroście poziomu wód, zakwasaniu oceanów, zaniku raf koralowych, wymieraniu gatunków, zmianach w produkcji żywności, a także katastrofach meteorologicznych i innych.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 14/11/2022


Data publikacji

18/08/2021

Instytucja

Nauka o Klimacie

Autorstwo

Marcin Popkiewicz

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Kluczowe wnioski z opinii Marcina Popkiewicza opisują skutki efektu cieplarnianego, czyli wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. Następstwa tego zjawiska zależą od scenariusza przyszłych emisji gazów cieplarnianych – czy będą dalej rosły, czy szybko zmaleją. Scenariusze przebiegu zmian klimatu zależą głównie od tego, co zrobi ludzkość, a w efekcie poziomu redukcji emisji i usuwania gazów cieplarnianych już obecnych w atmosferze.

Skala globalnego ocieplenia w odpowiedzi na emisje dwutlenku węgla zależy zwłaszcza od tego, ile w sumie go wyemitujemy do atmosfery (nie od tempa emisji). Dlatego, jeśli chcielibyśmy ograniczyć wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi do 1,5-2°C względem epoki przedprzemysłowej, możemy wyemitować jeszcze nieco ponad 300 GtCO2, co przekłada się na konieczność redukcji emisji o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później.

Obecnie nie da się już całkowicie uniknąć poważnych konsekwencji globalnego ocieplenia.

Scenariusz ogrzania planety o 1,5 – 2°C (zgodnie z Porozumieniem Paryskim) to coraz częstsze fale upałów i związane z nimi zgony, susze, niedobory wody, a także gwałtowne ulewy. To również zanikanie lodowców, np. w Alpach czy Andach, czego skutkiem okresowo wysychać będą rzeki. Okresowo Ocean Arktyczny będzie wolny od lodu. Brak lodowców przyczyni się do przyspieszenia globalnego ocieplenia. Topnienie lądolodów Grenlandii i Antarktydy w istotny sposób przyczyni się do wzrostu poziomu wód.

Zmiany klimatu obniżą produkcję rolną, a także produkcję z rybołówstwa.

Rafy koralowe jako ekosystem są zagrożone wymarciem. Ogrzewające się i zakwaszone oceany zagrożą nawet 98 proc. z nich. W miarę ocieplania klimatu znikać będą ekosystemy.

W świecie cieplejszym o 2°C do końca stulecia wymrzeć może 25% z 80 000 monitorowanych gatunków zwierząt i roślin. Wzrosną zagrożenia pożarowe, powodziowe, cyklonami tropikalnymi oraz ekspansja chorób tropikalnych.

Już ten poziom zmian klimatu doprowadzi do przekroczenia tzw. punktów krytycznych, które zaburzą niezmienne dotąd elementy równowagi planetarnej, jak np. roztapianie wiecznej zmarzliny.

W scenariuszu „Biznes-jak-zwykle” do końca stulecia temperatura wzrośnie o ok. 4°C względem poziomu przedprzemysłowego. Skutki będą znacznie poważniejsze niż dla ograniczenia zmiany klimatu do poziomu uzgodnionego w Porozumieniu Paryskim.

Między innymi, zabójcze fale upałów będą występować co roku na 85% terenów lądowych. Narażona na susze będzie duża część terenów w średnich szerokościach geograficznych, będących spichlerzem świata.

Niewielkie lodowce stracą ponad 80 proc. swojej obecnej masy, himalajskie – nawet ⅔. Długofalowo lód może zniknąć wszędzie oprócz Arktyki. Arktyka będzie wolna od lodu przez większą część roku. Po 2100 roku, gdy skutki topnienia lądolodów będą już widoczne, przewiduje się podniesienie światowego poziomu morza o kilkadziesiąt metrów. Już przed 2100 rokiem dojdzie do zatopienia miast nadbrzeżnych i nizinnych lądów nadmorskich.

Spadek produkcji rolnej poważnie zagrozi globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Wody mórz i oceanów, pochłaniając z atmosfery emitowany przez nas dwutlenek węgla będą się zakwaszać, do poziomu nienotowanego przez ostatnie 300 mln lat. Zaburzy to życie ekosystemów wodnych. Znikną rafy koralowe.

Wymrze połowa z monitorowanych dziś 80 000 gatunków flory i fauny, a także liczne niemonitorowane. To da kaskadowy efekt rozpadu ekosystemów.

Katastrofy meteorologiczne i ekologiczne staną się codziennością, przyczyniając się do masowych migracji i zaburzając stabilność globalnych gospodarek.
Zmiana klimatu będzie postępować też w kolejnych stuleciach, prowadząc do jeszcze większego ocieplenia, nawet rzędu 10 lub więcej stopni.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Scenariusze emisji i zmiany klimatu

2. Skutki globalnego ocieplenia: scenariusz „Porozumienia Paryskiego”

Fale upałów
Zmiany opadów i dostęp do wody
Lodowce
Lód morski w Arktyce
Lądolody i wzrost światowego poziomu morza
Produkcja żywności
Rafy koralowe
Wymieranie gatunków
Pożary, huragany, powodzie, choroby tropikalne, i inne
Ryzyko przekroczenia punktów krytycznych

3. Skutki globalnego ocieplenia: scenariusz „Biznes-jak-zwykle”:

wzrost temperatury o 4°C do 2100Fale upałów
Zmiany opadów i dostęp do wody
Lodowce
Lód morski w Arktyce
Lądolody i wzrost światowego poziomu morza
Produkcja żywności
Zakwaszanie oceanów
Rafy koralowe
Wymieranie gatunków
Pożary, huragany, powodzie, choroby tropikalne, i inne

4. Skutki globalnego ocieplenia przekraczającego 4°C, długoterminowo

Niebezpieczna przyszłość

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Jakie zmiany temperatury nas czekają w różnych scenariuszach? (źródło: naukaoklimacie.pl)

Ryzyko nieodwracalnych zmian cały czas rośnie! (źródło: naukaoklimacie.pl)


related

Powiązane materiały w bazie