WRÓĆ DO LISTY

Living planet report

WWF - World Wide Fund for Nature Raport

Mamy dzisiaj do czynienia z podwójnymi, powiązanymi ze sobą sytuacjami awaryjnymi w postaci wywołanych przez człowieka zmian klimatycznych oraz utraty różnorodności biologicznej, które zagrażają dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń. Nasza przyszłość jest w stopniu krytycznym zależna od różnorodności biologicznej oraz stabilności klimatu, dlatego kluczowe znaczenie ma nasze zrozumienie, w jaki sposób pogarszanie się stanu przyrody oraz zmiana klimatu są ze sobą powiązane. Charakter tych powiązań, ich wpływ na ludzi oraz różnorodność biologiczną, a także budowanie pozytywnej, sprawiedliwej oraz zrównoważonej przyszłości to główne tematy tej edycji raportu WWF i Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego, który opublikowano 13 października 2022.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 13/10/2022


Data umieszczenia w bazie

14/12/2022

Instytucja

WWF - World Wide Fund for Nature

Autorstwo

WWF, Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne

Liczba stron

118

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Przytoczenie:

WWF (2022) Living Planet Report 2022 – Budowanie pozytywnej
przyszłości w niepewnym świecie. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe
Bignoli,
D. & Petersen, T. (red.). WWF, Gland, Szwajcaria.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Edycja Living Planet Report z 2022 roku potwierdza, że nasza planeta jest objęta kryzysem w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu oraz że mamy ostatnią szansę na działanie. Wykracza to poza ochronę przyrody. Przyszłość z podejściem przyjaznym do przyrody wymaga transformacji – zmieniających zasady gry zmian w naszej produkcji, konsumpcji, zarządzaniu i finansowaniu. Raport ma na celu stać się impulsem do działania, motywacją do refleksji i katalizatorem transformacji. Kluczowe wnioski z raportu:

Żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej; nie są to oddzielne problemy, lecz dwie strony tej samej monety.

Zmiana użytkowania gruntów nadal jest najważniejszym czynnikiem stojącym za utratą
różnorodności biologicznej.

Powiązanie handlu międzynarodowego z jego konsekwencjami dla przyrody jest kluczową częścią zmiany kierunku krzywej utraty różnorodności biologicznej na dużą skalę.

Kaskadowe konsekwencje zmian klimatu już wpływają na świat przyrody. Jeśli nie ograniczymy ocieplenia do 1,5°C, zmiana klimatu prawdopodobnie stanie się dominującą przyczyną utraty różnorodności biologicznej w nadchodzących dziesięcioleciach.

Badania wskazują na średni spadek względnej liczebności monitorowanych populacji dzikich zwierząt na świecie w latach 1970-2018 o 69%. W Ameryce Łacińskiej wykazano największy regionalny spadek w średniej liczebności populacji (94%), natomiast największy globalny spadek odnotowano w populacjach gatunków słodkowodnych (83%).

Wskaźniki pomagają stworzyć obraz prędkości i skali zmian w zakresie różnorodności biologicznej na całym świecie, a także konsekwencji tych zmian. Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI) pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania dzięki monitorowaniu trendów w liczebności ssaków, ryb, gadów, ptaków i płazów na całym świecie.

W lipcu 2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało prawo człowieka do zdrowego środowiska – stanowi to ugruntowanie naszego rozumienia załamania klimatu, degradacji przyrody, zanieczyszczenia i pandemii jako kryzysów w zakresie praw człowieka.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. STRESZCZENIE
 2. PRZEDMOWA MARCO LAMBERTINIEGO
 3. WPROWADZENIE
 4. PIERWSZY RZUT OKA
 5. ROZDZIAŁ 1: GLOBALNA PODWÓJNA SYTUACJA AWARYJNA
 6. ROZDZIAŁ 2: PRĘDKOŚĆ I SKALA ZMIAN
 7. ROZDZIAŁ 3: BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA POZYTYWNIE NASTAWIONEGO DO PRZYRODY
 8. DROGA PRZED NAMI
 9. LITERATURA

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Jak ludzkość wykorzystuje grunty i jaki jest tego ślad ekologiczny? (str. 67)

Jakie jest prawdopodobieństwo przetrwania poszczególnych grup zwierząt? (str. 38)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. WWF: Tracimy przyrodę, od której zależymy. I to w błyskawicznym tempie   https://wyborcza.pl/7,177851,29021076,wwf-tracimy-przyrode-od-ktorej-zalezymy-i-to-w-blyskawicznym.html  13/10/2022
 2. Od 1970 roku liczba ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków na świecie spadła o 69 proc.   https://wyborcza.pl/7,177851,29042447,od-1970-roku-liczba-ryb-plazow-gadow-ptakow-i-ssakow-na-swiecie.html  19/10/2022
 3. Pozostało 31% „Żyjącej Planety”. Katastrofalny stan zasobów przyrody wg Living Planet Report   https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Living-Planet-Report-2022-katastrofalny-stan-przyrody-12508.html  13/10/2022
 4. Pozostało nam tylko 31% „żyjącej planety”. Zobacz Living Planet Report 2022   https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pozostalo-nam-tylko-31-zyjacej-planety-zobacz-living-planet-report-2022/  21/10/2022
 5. Klages: Życie niedźwiedzi zależy od wycinki polskich lasów   https://biznesalert.pl/niedzwiedz-lasy-polska-srodowisko-przyroda/  05/12/2022
 6. Największe wymieranie od czasów dinozaurów. W pół wieku Ziemia straciła 69% dzikich zwierząt   https://300gospodarka.pl/news/najwieksze-wymieranie-od-czasow-dinozaurow-w-pol-wieku-ziemia-stracila-69-dzikich-zwierzat  16/10/2022
 7. W 50 lat straciliśmy niemal 70 proc. populacji dzikich zwierząt   https://klimat.rp.pl/zwierzeta/art37231481-w-50-lat-stracilismy-niemal-70-proc-populacji-dzikich-zwierzat  19/10/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie