WRÓĆ DO LISTY

Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne

PLGBC Raport

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opublikowało poradnik dla wszystkich osób zainteresowanych poprawieniem efektywności energetycznej oraz modernizacją sektora budownictwa. Budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii oraz 23% emisji gazów cieplarnianych. Jako, że wiele dzisiejszych budynków będzie dalej eksploatowane w 2050 roku pozostawia to przestrzeń dla zarządców nieruchomości do stawiania wysiłków na rzecz poprawy ich efektywności. Szacuje się, że nawet 190 milionów budynków w samej Unii Europejskiej stoi przed takim wyzwaniem. W poradniku zostają poruszone obszary m.in. strategii obniżania emisyjności całego sektora, audytu energetycznego, modernizacji instalacji, zastosowania pomp ciepła oraz fotowoltaiki, a także finansowania modernizacji.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 2/03/2024


Data publikacji

30/01/2024

Instytucja

PLGBC

Autorstwo

dr inż. Dorota Bartosz,
Sebastian Brzoza,
Maciej Drobczyk,
dr arch. Tomasz Jeleński,
dr hab. inż. Paweł Krause,
Katarzyna Mateja,
dr inż. Agnieszka Palmowska,
Łukasz Sajewicz,
dr inż. Aleksandra Specjał

Liczba stron

204

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Budynki Unii Europejskiej odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii, co odpowiada 23% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, wynikające zarówno z bezpośredniego spalania paliw na miejscu jak i pośrednio wynikające ze zużycia ciepła oraz energii. Jednocześnie biorąc pod uwagę długi czas eksploatacji budynków szacuje się, że 85-95% z nich wciąż będzie eksploatowane w 2050 roku, co oznacza, że przed sektorem budowlanym stoi duże wyzwanie związane z eksploatacją i dostosowaniem budownictwa do osiągnięcia celów energetycznych oraz emisyjnych polityk Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej znajduje się 260 milionów budynków, zarówno komercyjnych jak i mieszkalnych. Z tego 35% budynków ma ponad 50 lat, a 40% ponad 60. Niemal 75% z nich jest nieefektywnych energetycznie. Dlatego istotnym celem sektora budowlanego powinna być jej poprawa o 36% oraz udział OZE na poziomie 42,5% w stosunku do 1990 roku (w ramach Fit for 55). Zgodnie z ramami Planu Celu Klimatycznego 2030, aby osiągnąć redukcję emisji o 55% do 2030 roku wymagane byłoby ograniczenie energii końcowej sektora o co najmniej 14%, emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% oraz zużycia energii na ogrzewanie/chłodzenie o 18%.

W Polsce zbudowane jest 14,2 milionów budynków, z czego niemal 40% stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. W budynkach wielorodzinnych, które często zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu, żyje 45% Polaków. Zgodnie z przyjętą w 2022 roku Strategią Renowacji Budynków (DSRB) zostanie przeprowadzone 7,5 miliona inwestycji termomodernizacyjnych do 2050 roku, z czego 4,7 miliona będzie stanowić termomodernizacja głęboka.

Działania termomodernizacyjne można podzielić na nisko- i wysokonakładowe. Do niskonakładowych można zaliczyć m.in.:

– kontrolę stanu technicznego w celu zapobieżenia utratom ciepła,

– kontrolę i konserwację elementów odpowiedzialnych za straty ciepła i zużycie energii,

– instalowanie urządzeń automatycznej regulacji oraz ciepłomierzy i podzielników.

Do działań wysokonakładowych należą m.in.:

– ocieplenie przegród budynku,

– wymianę okien i drzwi,

– wymianę źródła ciepła, wentylacji,

– modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

 

Jednym z kroków, które warto wykonać w celu przygotowania się do procesu modernizacji budynków jest przeprowadzenie audytów energetycznych, które pozwolą wskazać kierunki działania, jakie należy podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej i prowadzonych prac modernizacyjnych. Ważny krok stanowi również odpowiednie zadbanie o wentylację, która pozwala ograniczyć straty ciepła oraz zapewnić dobrą jakość powietrza. Coraz powszechniejszą formą poprawienia efektywności energetycznej jest rozwój instalacji fotowoltaicznej, którą można podzielić na dwa układy: „On grid” oraz „Off grid”. On grid to system przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej, a Off grid gdy instalacja stanowi niezależną instalację elektryczną, nie przyłączoną do systemu elektroenergetycznego.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Strategie obniżania emisyjności sektora budownictwa
 2. Zakres działań zarządcy nieruchomości w kontekście prawa budowlanego
 3. Audyt energetyczny
 4. Modernizacja przegród zewnętrznych
 5. Modernizacja systemów wentylacji
 6. Błędy w przeprowadzaniu modernizacji budynków wielorodzinnych
 7. Zalety stosowania badań termowizyjnych w diagnostyce budynków
 8. Modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. – zastosowanie automatyki i regulacji
 9. Zastosowanie pomp ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 10. Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych – możliwości, korzyści, oszczędności
 11. Modernizacja budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków
 12. Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych – instrumenty wsparcia
 13. Komunikacja zarządcy z mieszkańcami

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wzrasta liczba dni, w których rośnie potrzeba chłodzenia budynków (str. 151)

Porównanie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (str. 12)


related

Powiązane materiały w bazie