WRÓĆ DO LISTY

European climate risk assessment

European Environment Agency Raport

Pierwszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej skupia się na oszacowaniu zagrożeń klimatycznych dla Europy i ma na celu wsparcie w identyfikacji priorytetów dla polityki klimatycznej, szczególnie w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu. W ocenie zidentyfikowano 36 głównych zagrożeń w ramach pięciu kategorii – ekosystemy, żywność, zdrowie, infrastruktura oraz gospodarka. Jako, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie analiza wskazuje, że stoimy w obliczu zagrożeń, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi. Działania krytyczne wymagające pilnych działań wskazano w każdej z kategorii i jest to m.in. ochrona ekosystemów morskich i przybrzeżnych, produkcja żywności, ochrona przed stresem cieplnym, czy zakłócenia w dostawie energii i zagrożenie powodziami błyskawicznymi.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 11/03/2024


Data umieszczenia w bazie

7/04/2024

Instytucja

European Environment Agency

Autorstwo

European Environment Agency

Liczba stron

40

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
© European Environment Agency, 2024
This publication is published under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Europejska Agencja Środowiskowa (EEA) opublikowała pierwszą w historii ocenę ryzyka związanego ze zmianą klimatu (EUCRA), aby wesprzeć decydentów w ustalaniu priorytetów polityki klimatycznej. Europa jest kontynentem, który ogrzewa się najszybciej i już teraz doświadcza ekstremalnych temperatur, susz, pożarów roślinności czy powodzi błyskawicznych i nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu będziemy mieli do czynienia z tymi zjawiskami.

Do kluczowych zmian w występowaniu zjawisk pogodowych należą wzrost ekstremalnych upałów, zmiana we wzorcach opadów czy katastrofalne powodzie w różnych regionach. Zmiany nie wszędzie będą te same – dla przykładu południe Europy będzie mierzyć się z dotkliwymi suszami i ogólnym spadkiem opadów, a nisko położone regiony przybrzeżne zagrożone będą powodziami, erozją i intruzją wód morskich. Należy jednak pamiętać, że zagrożenia w danym regionie mogą przenosić negatywne konsekwencje na inne miejsca.

Wspomniane zjawiska wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe, wodne czy energetyczne, stabilność gospodarki oraz zdrowie populacji, w tym szczególnie osób pracujących na zewnątrz. Jednocześnie zmiana klimatu odbije się negatywnie na ekosystemach morskich, słodkowodnych oraz lądowych.

Część z oszacowanych zjawisk już osiągnęła poziom krytyczny, część wymaga działań już teraz, aby za jakiś czas nie przekroczyć poziomu krytycznego lub katastrofalnego ze względu na to, że wiele działań adaptacyjnych czy mitygacyjnych wymaga czasu, aby przynieść korzyść. Szacuje się, że setki tysięcy osób umrze przez fale upałów, a same powodzie przybrzeżne przyniosą straty finansowe rzędu 1 biliona euro rocznie.

W ocenie zidentyfikowano 36 głównych zagrożeń klimatycznych, z czego ponad połowa (21) wymaga podjęcia działań już teraz, a osiem z nich jest szczególnie pilne. Wiele z tych zagrożeń wpływa na siebie wzajemnie. Dla przykładu – zmiany w ekosystemach morskich czy lądowych wpłyną na produkcję żywności i bezpieczeństwo, zdrowie społeczeństwa, wykorzystanie lądu i szerzej na całą gospodarkę. Zagrożenie infrastruktury przełoży się na bezpieczeństwo energetyczne oraz wodne, a to przyniesie skutki dla większości aspektów społecznych, od zdrowia przez system finansowy. Dlatego tak kluczowe jest zaadresowanie działań już teraz, gdy możemy mierzyć się z początkiem zagrożenia, a nie kaskadą wzajemnych powiązań.

W obszarze ekosystemów mamy najwięcej działań oznaczonych jako pilne i wymagające większej ilości pracy, w tym zadbanie o ekosystemy przybrzeżne, morskie oraz bioróżnorodność zagrożoną pożarami.

W obszarze żywności największa obawa dotyczy upraw (szczególnie w południowej Europie) zagrożonych suszą, degradacją gruntów, co przełoży się na zdrowie populacji, ale i źródło utrzymania wielu mieszkańców.

W obszarze infrastruktury najwyższy stopień ryzyka stanowią powodzie opadowe oraz rzeczne, ale należy także zwrócić uwagę na infrastrukturę krytyczną (jak elektrownie), które zagrożone są upałami oraz suszą.

Wiele skutków klimatycznych może przełożyć się na gospodarkę i system finansowy, co stanowi zagrożenie zarówno dla finansów publicznych jak i łańcuchów dostaw czy domowych budżetów wielu gospodarstw.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


1. Podsumowanie

2. Kluczowe wnioski

3. Kluczowe zagrożenia wg. obszarów

  • Ekosystem
  • Żywność
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Ekonomia i gospodarka
  • Zewnętrzne regiony Unii Europejskiej

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Obserwowane i prognozowane trendy zmian kluczowych zagrożeń klimatycznych (str. 5)

Kluczowe zagrożenia w obszarze ekosystemów (str. 12)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Raport EEA: Europa nie jest przygotowana na szybko rosnące zagrożenia klimatyczne   https://ecoekonomia.pl/2024/03/13/raport-eea-europa-nie-jest-przygotowana-na-szybko-rosnace-zagrozenia-klimatyczne/  13/03/2024
  2. Pierwsza europejska ocena ryzyka klimatycznego: jest się czego bać   https://www.onet.pl/informacje/wodne-sprawy/europa-nie-jest-przygotowana-na-zagrozenia-zwiazane-ze-zmiana-klimatu/bprvdx0,30bc1058?utm_source=onet&utm_medium=referral&utm_campaign=post  15/03/2024
  3. Ryzyka nadchodzą, alarmujący raport. "36 zagrożeń, Europa nie jest przygotowana"   https://next.gazeta.pl/next/7,172392,30783574,przerazajacy-raport-ekspertow-36-zagrozen-europa-nie-jest.html  11/03/2024
  4. Ryzyko klimatyczne gwałtownie wzrasta, a Europa nie jest na to gotowa. Najnowszy raport   https://300gospodarka.pl/news/ryzyko-klimatyczne-gwaltownie-wzrasta-a-europa-nie-jest-na-to-gotowa-najnowszy-raport  12/03/2024
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie