WRÓĆ DO LISTY

Climate change and health research: current trends, gaps and perspectives for the future

World Health Organization Raport

W raporcie z listopada 2021 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), we współpracy z komitetem Badawczym Research Subcommittee of the WHO-Civil Society Working Group to Advance Action on Climate and Health, podjęła próbę opracowania analizy trendów i luk w aktualnych badaniach klimatu i zdrowia w ciągu ostatniej dekady. Raport streszcza więc aktualny stan wiedzy o klimacie i zdrowiu oraz prezentuje nowe powstające dziedziny badań z zakresu zdrowia i zmian klimatu. Publikacja WHO przedstawia także zalecenia dotyczące przyszłych badań w celu lepszego uzasadnienia uwzględnienia w przyszłym rozwoju polityki ochrony zdrowia również walki ze skutkami zmian klimatu.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 13/11/2022


Data publikacji

08/11/2021

Instytucja

World Health Organization

Autorstwo

Research Subcommittee of the WHO-Civil Society Working Group to Advance Action on Climate Change and Health, co-chaired by the World Health Organization (WHO) and the Global Climate and Health Alliance (GCHA).

Liczba stron

48

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Suggested citation. Climate change and health research: current trends, gaps and perspectives for the future. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport WHO analizuje liczne zagadnienia związane z wpływem zmieniającego się klimatu na zdrowie. Omawia związane ze zmianą klimatu ryzyka dla zdrowia, prezentuje manifest na rzecz skupionego na zdrowiu i zielonego odbudowywania globalnej gospodarki po pandemii Covid-19, pochyla się nad medialnym zainteresowaniem zmianami klimatu i ich wpływem na zdrowie, a także analizuje wybrane konsekwencje społeczno-gospodarcze procesów związanych ze zmianą klimatu i ich wpływu na zdrowie publiczne.

Przykładowo analizuje jak te procesy dotkną regionów lub grup szczególnie wrażliwych, które zidentyfikowano jako mieszkańców krajów wyspiarskich, społeczności rdzenne, mieszkańców stref podbiegunowych, a także ludzi w podeszłym wieku, dzieci. Omówiono też wpływ płci na konsekwencje zmian klimatu, skutki migracji i przemieszczeń ludności oraz wpływ zmian klimatu na rolników. Zdaje też sprawę ze stanu badań na temat zmian klimatu i zdrowia.

Kluczowe wnioski z raportu:

Badania nad zmianami klimatycznymi i zdrowiem człowieka to szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy. Świadczy o tym ponad sześciokrotny wzrost liczby artykułów publikowanych każdego roku przez minioną dekadę.

Pomimo znacznego wzrostu liczby artykułów, większość dostępnych obecnie badań koncentruje się na ocenie wpływu klimatu na zdrowie, podczas gdy brakuje badań nad skutkami zdrowotnymi działań łagodzących i skuteczności wprowadzanych rozwiązań adaptacyjnych i płynących z nich potencjalnych dodatkowych korzyści zdrowotnych.

Badania są nierównomiernie rozłożone geograficznie: o wiele więcej powstaje w krajach o wysokim dochodzie.

Pojawiają się badania wpływu indywidualnych działań na rzecz spowolnienia zmian klimatu, takich jak indywidualne wybory żywieniowe. Nowością są też szacunki dotyczące śladu węglowego systemów opieki zdrowotnej.

Szacunki finansowe wpływu na klimat i zdrowie wymagają dalszych badań.

Dane z podziałem na płeć, a także wpływ zmiany klimatu na zdrowie wrażliwych społeczności, wymagają rozwoju i pogłębienia.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. Streszczenie
 2. Kluczowe wnioski
 3. Wstęp
 4. Tło
 5. Cele i krótka metodologia
 6. Sekcja 1: Ogólne podsumowanie zrealizowanych badań
 7. Sekcja 2: Podsumowanie zrealizowanych badań według priorytetów
 8. Priorytet 1: Wpływ zmian klimatu na zdrowie
 9. Priorytet 2: Strategie ochrony zdrowia
 10. Priorytet 3: Skutki zdrowotne potencjalnych środków adaptacyjnych i łagodzących
 11. Priorytet 4: Wspomaganie decyzji i inne narzędzia
 12. Priorytet 5: Prawdopodobne koszty finansowe i inne zasoby
 13. Sekcja 3: Wyzwania towarzyszące i grupy szczególnie wrażliwe
 14. Sekcja 4: Rozwój badań nad klimatem i zdrowiem
 15. Sekcja 5: Wnioski

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Liczba artykułów związana ze zmianami klimatu i zdrowiem (str. 17)

Podział artykułów ze względu na dziedzinę (str. 18)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Many countries ‘unsupported and unprepared’ to address climate health risks: WHO   https://news.un.org/en/story/2021/11/1105162  08/11/2021
 2. Expert comment - WHO Health & Climate Change Global Survey Report   https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2021/expert-comment-who-health-climate-change-global-survey-report  08/11/2021
 3. Protecting climate will protect human health   https://www.dw.com/en/climate-change-one-of-the-greatest-threats-to-human-health/a-59783290  11/11/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie