WRÓĆ DO LISTY

Climate Change 2023: Synthesis Report

IPCC Raport

Międzyrządowy Zespół ds. zmiany klimatu (IPCC) przedstawia ostatni, czwarty tom Szóstego raportu podsumowującego. Syntetyczny dokument AR6 zbiera całą wiedzę zebraną w poprzednich 3 dokumentach na temat fizycznych podstaw wiedzy o zmianie klimatu, skutkach oraz możliwościach adaptacji do już zachodzących zmian oraz mitygacji, czyli sposobów na jej ograniczenie. Dokument podsumowuje i integruje ze sobą wiedzę z ponad 100 tysięcy artykułów naukowych na temat zmian klimatu. Autorzy raportu piszą, że „tempo i skala działań na rzecz klimatu są niewystarczające, aby rozwiązać problem zmian klimatycznych”. Jednocześnie podkreślają, że „Istnieją liczne, wykonalne i skuteczne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dostosowania się do zmian klimatu spowodowanych przez człowieka, i są one dostępne już teraz”.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 21/03/2023


Data publikacji

20/03/2023

Instytucja

IPCC

Autorstwo

Międzyrządowy Zespół ds. zmiany klimatu (IPCC)

Liczba stron

36

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


20 marca 2023 w Genewie Międzyrządowy Zespół ds. zmiany klimatu (IPCC) przedstawił ostatni, czwarty tom Szóstego raportu podsumowującego pracę 3 grup roboczych. Są to: Grupa Robocza I, która zajmuje się fizyczną stroną nauki o zmianach klimatu; Grupa Robocza II, która skupia się na wpływie, adaptacji i podatności związanej ze zmianami klimatu oraz Grupa Robocza III, która zajmuje się opracowaniem sposobów łagodzenia zmian klimatu. Raporty podsumowujące pojawiają się średnio, co 6 – 7 lat, a ostatnia 5. Edycja została zakończona w 2014 roku i stanowiła naukowe podwaliny pod Porozumienie Paryskie.

Prace, które zostały podsumowane w niniejszym Sixth Assessment Report (AR6) to:

– Climate Change 2021: the Physical Science Basis, opublikowany 09.08.2021 przez Grupę Roboczą I,

– Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, opublikowany 28.02.2022 przez grupę Roboczą II,

– Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, opublikowany 04.04.2022 przez Grupę Roboczą III

oraz 3 raporty specjalne:

– Global Warming of 1.5°C (październik 2018),

– Climate Change and Land (sierpień 2019),

– Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (wrzesień 2019).

Autorzy raportu wskazują, że „tempo i skala działań na rzecz klimatu są niewystarczające, aby rozwiązać problem zmian klimatycznych”. Jednocześnie podkreślają, że „Istnieją liczne, wykonalne i skuteczne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dostosowania się do zmian klimatu spowodowanych przez człowieka, i są one dostępne już teraz”.

W 2018 roku IPCC podkreślił bezprecedensową skalę wyzwania wymaganego do utrzymania ocieplenia na poziomie 1,5°C. Pięć lat później wyzwanie to stało się jeszcze większe ze względu na ciągły wzrost emisji gazów cieplarnianych.

Ponad sto lat spalania paliw kopalnych oraz nierównego i niezrównoważonego wykorzystania energii i gruntów doprowadziło do globalnego ocieplenia o 1,1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Spowodowało to częstsze i intensywniejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, które mają coraz bardziej niebezpieczny wpływ na przyrodę i ludzi w każdym regionie świata.

Każdy wzrost ocieplenia powoduje gwałtowną eskalację zagrożeń. Intensywniejsze fale upałów, obfitsze opady deszczu i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jeszcze bardziej zwiększają ryzyko dla zdrowia ludzi i ekosystemów. W każdym regionie ludzie umierają z powodu ekstremalnych upałów. Oczekuje się, że wraz z postępującym ociepleniem klimatu wzrośnie brak bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego. W przypadku połączenia tych zagrożeń z innymi niekorzystnymi zjawiskami, takimi jak pandemie lub konflikty, zarządzanie nimi staje się jeszcze trudniejsze.

Zdaniem autorów sprawiedliwość klimatyczna jest kluczowa, ponieważ ci, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do zmian klimatycznych, są nieproporcjonalnie dotknięci jej skutkami. Prawie połowa ludności świata żyje w regionach, które są bardzo podatne na zmiany klimatu. W ostatnim dziesięcioleciu liczba zgonów z powodu powodzi, suszy i burz była 15 razy wyższa w regionach o wysokim stopniu narażenia.

Emisje powinny spadać już teraz, a do 2030 r. będą musiały zostać zredukowane o prawie połowę, jeśli ocieplenie ma zostać ograniczone do 1,5°C. Już teraz istnieją liczne, wykonalne i skuteczne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dostosowania się do zmian klimatu spowodowanych przez człowieka, i są one dostępne już teraz. Istnieje wystarczający kapitał globalny, aby szybko ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, jeśli istniejące bariery zostaną zredukowane. Zwiększenie finansowania inwestycji w klimat jest ważne dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Zmiany w sektorze spożywczym, energetyce, transporcie, przemyśle, budownictwie i zagospodarowaniu terenu mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Jednocześnie mogą one ułatwić ludziom prowadzenie niskoemisyjnego stylu życia.

Raport podkreśla, że klimat, ekosystemy i społeczeństwo ludzkie są ze sobą ściśle powiązane. Skuteczna i sprawiedliwa ochrona około 30 – 50% ziemskiego lądu, słodkiej wody i oceanu pomoże zapewnić zdrową planetę. Obszary miejskie oferują w skali globalnej możliwość podjęcia ambitnych działań na rzecz klimatu, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wstęp
A. Stan obecny i tendencje
Ramka SPM.1 Scenariusze i ścieżki
B. Przyszłe zmiany klimatyczne, zagrożenia i długoterminowe reakcje
C. Reakcje w najbliższym czasie

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 lub 2 stopni wymaga natychmiastowych i głębokich działań (Figura SPM.5, raport AR6 IPCC)

Zmiany klimatu wpływają na wiele obszarów naszego życia (Figura SPM.1, raport AR6 IPCC)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Raport IPCC: zbyt wolna reakcja na kryzys klimatyczny doprowadzi do katastrofy   https://www.wwf.pl/raport-ipcc-zbyt-wolna-reakcja-na-kryzys-klimatyczny-doprowadzi-do-katastrofy  20/03/2023
  2. Raport IPCC: zbyt wolna reakcja na kryzys klimatyczny doprowadzi do katastrofy   https://publicystyka.ngo.pl/raport-ipcc-zbyt-wolna-reakcja-na-kryzys-klimatyczny-doprowadzi-do-katastrofy  20/03/2023
  3. 10 Big Findings from the 2023 IPCC Report on Climate Change   https://www.wri.org/insights/2023-ipcc-ar6-synthesis-report-climate-change-findings  20/03/2023
  4. Raport podsumowujący IPCC: 1,5°C ocieplenia jest praktycznie przesądzone   https://oko.press/raport-podsumowujacy-ipcc-15c-ocieplenia-jest-praktycznie-przesadzone  21/03/2023
  5. IPCC podsumowuje szósty raport. Od premiery pierwszego emisje gazów cieplarnianych… wzrosły o ponad połowę   https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ipcc-podsumowuje-szosty-raport-od-premiery-pierwszego-emisje-gazow-cieplarnianych-wzrosly-o-ponad-polowe/  20/03/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie