WRÓĆ DO LISTY

Net Zero Tracker

Net Zero Tracker Platforma

Platforma Net Zero Tracker skupiona jest na zwiększeniu przejrzystości i dostępności celów net zero opracowanych przez państwa, miasta powyżej 500 000 mieszkańców oraz największe firmy. Celem platformy jest zebranie w jednym miejscu i zaprezentowanie w możliwie prosty, czytelny sposób poziomu zaangażowania w osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych. Strona pozwala sprawdzić nie tylko czy istnieje aktualnie postawiony cel przez dany podmiot, ale także do kiedy planowana jest realizacja celu, mechanizmy osiągnięcia oraz tych, które tylko podały informacje bez podania drogi, w jaki sposób zamierzają do tego dojść. Platforma jest wspólnym dziełem czterech organizacji.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 01/01/2023


Data umieszczenia w bazie

13/12/2023

Instytucja

Net Zero Tracker

Autorstwo

Organizacje:
Energy and Climate Intelligence Unit, Data-Driven EnviroLab,
NewClimate Institute,
Oxford Net Zero.

Autorzy:
John Lang, Camilla Hyslop, Natasha Lutz, Natalie Short, Richard Black, Peter Chalkley, Thomas Hale, Frederic Hans, Nick Hay, Niklas Höhne, Angel Hsu, Takeshi Kuramochi, Silke Mooldijk, Steve Smith.

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Our data is freely available with attribution under a Creative Commons BY 4.0 License. Please cite as follows:
For media:
Net Zero Tracker. Energy and Climate Intelligence Unit, Data-Driven EnviroLab, NewClimate Institute, Oxford Net Zero. 2023.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Każde państwo, miasto czy firma powinny dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera w możliwie krótkim horyzoncie czasowym, co pozwoli ograniczyć fatalne konsekwencje globalnego wzrostu temperatur. The Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), Data-Driven EnviroLab (DDL), NewClimate Institute oraz Oxford Net Zero to 4 organizacje, które postawiły sobie za cel stworzenie miejsca, które zbiera, porządkuje oraz prezentuje poziom oraz jakość zobowiązań państw, firm oraz innych podmiotów do osiągnięcia celu net zero.

Ile podmiotów na ten moment zadeklarowało swoje cele?

  • 151 z 198 krajów (76%)
  • 157 z 709 regionów (z 25 krajów o największej emisji) (22%)
  • 262 z 1186 miast powyżej 500 000 mieszkańców (22%)
  • 1031 z 1979 największych światowych firm z rankingu Forbes 2000 (52%)

Strona pozwala na sprawdzenie wyżej wspomnianych podmiotów pod kątem nie tylko zero-jedynkowej deklaracji celów, ale także w jaki sposób ma być osiągnięty, do kiedy ma być zrealizowany oraz za pomocą jakich narzędzi. Na platformie umieszczono bardzo dobrze przedstawioną metodologię oraz źródła na jakich bazują redaktorzy platformy przy tworzeniu opisów poszczególnych podmiotów.

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Tylko 22% miast i 52% biznesów postawiło cele net zero.


related

Powiązane materiały w bazie