WRÓĆ DO LISTY

Global Risks Report 2024

World Economic Forum Raport

Raport World Economic Forum "Global Risks Report 2024" analizuje najpoważniejsze zagrożenia, jakie czekają świat w nadchodzącej dekadzie. Zmiany klimatyczne i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią największe ryzyko, które może wywołać globalny kryzys już w 2024 roku. Równocześnie, narastająca dezinformacja napędzana przez sztuczną inteligencję oraz polaryzacja społeczna grożą eskalacją konfliktów, zwłaszcza w okresie wyborów w głównych gospodarkach świata. Raport podkreśla konieczność globalnej współpracy i proaktywnych działań w obliczu tych wyzwań. Wzmocnienie odporności społeczeństw i skuteczne zarządzanie ryzykami są kluczowe dla przetrwania w obliczu nadchodzących zagrożeń.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek


Data umieszczenia w bazie

13/06/2024

Instytucja

World Economic Forum

Autorstwo

World Economic Forum
Zurich Insurance Group
Marsh McLennan

Liczba stron

124

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport „Global Risks Report 2024” opracowany przez World Economic Forum we współpracy z Zurich Insurance Group oraz Marsh McLennan, analizuje najpoważniejsze zagrożenia, z jakimi świat może się zmierzyć w ciągu najbliższej dekady. Raport opiera się na opiniach ponad 1400 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branży, ankietowanych we wrześniu 2023 roku.

Negatywne perspektywy na najbliższe lata

Prognozy na lata 2023-2024 wskazują na przeważnie negatywne perspektywy dla świata. Większość respondentów (54%) przewiduje umiarkowane ryzyko globalnych katastrof, a 30% oczekuje jeszcze bardziej burzliwych warunków. W perspektywie 10 lat prognozy są jeszcze bardziej pesymistyczne – prawie dwie trzecie respondentów spodziewa się turbulentnych lub wręcz burzliwych czasów.

Cztery kluczowe siły kształtujące ryzyka

Raport identyfikuje cztery kluczowe siły, które będą kształtować globalne ryzyka w nadchodzącej dekadzie:

  1. Zmian klimatyczna: Trajektorie związane z globalnym ociepleniem i ich konsekwencje dla systemów ziemskich.
  2. Rozwidlenie demograficzne: Zmiany w wielkości, wzroście i strukturze populacji.
  3. Przyspieszenie technologiczne: Rozwój zaawansowanych technologii.
  4. Przesunięcia geostrategiczne: Ewolucja koncentracji i źródeł władzy geopolitycznej.

Dominujące ryzyka środowiskowe

Ryzyka związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i zmianą klimatu dominują w krajobrazie zagrożeń. Dwie trzecie respondentów uważa ekstremalne warunki pogodowe za największe ryzyko, które może wywołać globalny kryzys w 2024 roku. Podobnie, w dłuższej perspektywie czasowej, prawie wszystkie zagrożenia środowiskowe znajdują się w czołówce rankingu.

Wzrost dezinformacji i konfliktów

W 2024 roku głównymi obawami są kryzys kosztów utrzymania oraz ryzyko dezinformacji napędzanej sztuczną inteligencją. Polaryzacja społeczna oraz związane z nią konflikty mogą eskalować, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów w kilku głównych gospodarkach. Międzynarodowe konflikty zbrojne również będą istotnym problemem w najbliższych dwóch latach.

Ekstremalne warunki pogodowe i ich skutki

Zjawiska takie jak ekstremalne warunki pogodowe, krytyczne zmiany w systemach Ziemi, utrata różnorodności biologicznej, załamanie ekosystemu oraz niedobory zasobów naturalnych będą w najbliższej dekadzie jednymi z najpoważniejszych zagrożeń.

Niepewność gospodarcza i bariery rozwoju

Nadchodzące lata będą charakteryzować się ciągłą niepewnością gospodarczą oraz rosnącymi podziałami gospodarczymi i technologicznymi. Brak możliwości gospodarczych może prowadzić do marginalizacji dużych grup ludności, zwłaszcza w krajach podatnych na konflikty i zmiany klimatyczne. Może to skutkować większą podatnością na przestępczość, militaryzację lub radykalizację.

Wnioski i rekomendacje

Raport wzywa przywódców do przemyślenia działań mających na celu przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom. Zaleca się skupienie globalnej współpracy na budowaniu barier chroniących przed najpoważniejszymi zagrożeniami, takimi jak integracja sztucznej inteligencji w procesie podejmowania decyzji w konfliktach. Ponadto, sugeruje się wzmacnianie odporności społeczeństw poprzez kampanie edukacyjne na temat dezinformacji oraz wspieranie badań i rozwoju w zakresie technologii klimatycznych.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Preface 4

Overview of methodology 5

Key findings 6

Chapter 1: Global Risks 2024: At a turning point 12

1.1 The world in 2024 12

1.2 The path to 2026 14

1.3 False information 18

1.4 Rise in conflict 22

1.5 Economic uncertainty 27

1.6 Looking ahead 32

Endnotes 33

Chapter 2: Global Risks 2034: Over the limit 37

2.1 The world in 2034 37

2.2 Structural forces 40

2.3 A 3°C world 42

2.4 AI in charge 50

2.5 The end of development? 57

2.6 Crime wave 68

2.7 Preparing for the decade ahead 76

Endnotes 77

Chapter 3: Responding to global risks 85

3.1 Localized strategies 86

3.2 Breakthrough endeavors 87

3.3 Collective actions 89

3.4 Cross-border coordination 90

3.5 Conclusion 92

Endnotes 94

Appendix A: Definitions and Global Risks List 95

Appendix B: Global Risks Perception Survey 2023-2024 99

Appendix C: Executive Opinion Survey: National Risk Perceptions 102

Appendix D: Risk governance 112

Partner Institutes 115

Acknowledgements 121

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Zobacz wszystkie