WRÓĆ DO LISTY

Air Quality in London 2016-2024

Greater London Authority Analizy

Od 2016 roku jakość powietrza w Londynie uległa znaczącej poprawie dzięki zdecydowanym działaniom burmistrza Sadiqa Khana. Wprowadzenie pierwszej na świecie 24-godzinnej strefy ultra niskiej emisji (ULEZ), modernizacja floty autobusów i taksówek oraz wdrożenie nowych wytycznych dotyczących planowania przyczyniły się do istotnej redukcji stężeń, NO2 o 50% oraz PM2.5 o ponad 30%. Mimo tego Londyn nadal stoi przed wyzwaniem osiągnięcia ambitnych celów jakości powietrza wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Burmistrz kontynuuje swoje wysiłki, dążąc do pełnej modernizacji floty autobusowej do standardów zeroemisyjnych do roku 2034. Poniższy raport ocenia i analizuje działania wdrożone w latach 2016–2024.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek

Raport z dnia: 15/03/2024


Data umieszczenia w bazie

11/07/2024

Instytucja

Greater London Authority

Liczba stron

68

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Od 2016 roku jakość powietrza w Londynie uległa znaczącej poprawie dzięki działaniom burmistrza Sadiqa Khana. Wprowadzenie pierwszej na świecie 24-godzinnej strefy ultra niskiej emisji (ULEZ), modernizacja floty autobusów i taksówek, wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących planowania oraz zmniejszenie narażenia na zanieczyszczenie powietrza w najbardziej dotkniętych szkołach przyczyniły się do znaczącej poprawy sytuacji. Dane z sieci monitoringu jakości powietrza oraz modelowania na skalę całego Londynu pokazują, że te działania przyniosły rzeczywiste korzyści.

Od 2016 roku stężenia NO2 zmniejszyły się na całym obszarze Londynu, ze średnimi spadkami przy drogach o 65%, 53% i 45% w centralnych, wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacjach monitoringu. Średnie stężenia NO2 przy drogach w całym Londynie zmniejszyły się o 50%. Stężenia PM2.5 przy drogach w centralnym, wewnętrznym i zewnętrznym Londynie zmniejszyły się odpowiednio o 39%, 41% i 31%.

Pomimo tych znaczących postępów, nadal istnieje wiele wyzwań. Większość Londyńczyków żyje na obszarach przekraczających nowe cele WHO AQG. Burmistrz zobowiązał się do osiągnięcia ich tak szybko, jak to możliwe, co wymaga skoordynowanych działań wszystkich szczebli rządu, sektora publicznego i prywatnego.

Podsumowanie Raportu

Od 2016 roku burmistrz Londynu wdrożył ambitny program poprawy jakości powietrza, który przyniósł znaczące rezultaty:

  • Strefa ULEZ: Wprowadzenie 24-godzinnej strefy ultra niskiej emisji w 2019 roku, rozszerzonej na cały Londyn w 2023 roku. Ponad 95% pojazdów spełnia obecnie standardy emisji ULEZ.
  • Flota autobusów i taksówek: Modernizacja floty autobusowej TfL do standardów ULEZ oraz wprowadzenie ponad 1300 autobusów elektrycznych. Ponad połowa londyńskich taksówek i 36% pojazdów do wynajęcia jest teraz zeroemisyjne.
  • Infrastruktura ładowania: Ponad jedna trzecia punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii znajduje się w Londynie.
  • Rowerowy Londyn: Zwiększenie sieci rowerowej i parkingów oraz redukcja niebezpieczeństw na skrzyżowaniach dały znaczny wzrost liczby podróży rowerowych.
  • System ostrzegania o jakości powietrza: Wprowadzenie systemu ostrzegania o jakości powietrza, który informuje mieszkańców o najgorszych epizodach zanieczyszczenia powietrza.
  • Breathe London: Uruchomienie społecznościowej sieci monitoringu jakości powietrza z ponad 400 czujnikami.
  • Fundusz na rzecz Jakości Powietrza: Przekazanie 27 milionów funtów na wsparcie projektów poprawiających jakość powietrza.
  • Strefa Niskiej Emisji dla Urządzeń Mobilnych Niezwiązanych z Drogami (NRMM LEZ): Redukcja emisji z urządzeń budowlanych.
  • Wytyczne planowania: Wymóg, aby nowe inwestycje nie przyczyniały się do zanieczyszczenia powietrza.

Pomimo tych osiągnięć, wiele pozostaje do zrobienia. Stężenia NO2 i PM2.5 wciąż przekraczają cele WHO, a dalsze działania są konieczne, aby poprawić jakość powietrza w Londynie i chronić zdrowie publiczne. Kolejnym kamieniem milowym jest zeroemisyjna flota autobusowa do 2034 roku i osiągnięcie celów WHO AQG tak szybko, jak to możliwe.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Streszczenie 4

Wprowadzenie 10

Przegląd Polityk i Działań 17
Strefa Ultra Niskiej Emisji (ULEZ) i Strefa Niskiej Emisji (LEZ) 18
Ulepszenia w taborze autobusowym TfL 24
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych 26
Ulepszenia flot taksówek i pojazdów do wynajęcia 28
Aktywne podróżowanie 29
Alarmy dotyczące jakości powietrza 32
Jakość powietrza w szkołach i przedszkolach 33
Breathe London 34
Fundusz na rzecz Jakości Powietrza Burmistrza 35
Wytyczne Planowania dotyczące Neutralności i Pozytywności Jakości Powietrza 36
Londyńskie Lokalnie Zarządzanie Jakością Powietrza (LLAQM) 37
Strefa Niskiej Emisji dla Urządzeń Mobilnych Niezwiązanych z Drogami 38
Krajowe i międzynarodowe przywództwo 39
Badania, ocena i wytyczne 40

Trendy Jakości Powietrza 43
Trendy zanieczyszczeń w Wielkiej Brytanii 44
Trendy w stężeniach z monitoringu jakości powietrza 46
Modelowanie na skalę całego Londynu i przyszłe prognozy 61

Wnioski i Przyszłe Perspektywy 65