WRÓĆ DO LISTY

Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji

More in common Analizy

Raport "Polityka klimatyczna z ludzką twarzą" od More in Common Polska pokazuje, że Polacy są świadomi zmiany klimatu i odczuwają związane z nią niepokoje. Większość społeczeństwa widzi w polityce klimatycznej szansę na korzyści gospodarcze i społeczne, choć jest sceptyczna wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Mimo krytyki unijnych działań, Polacy są otwarci na transformację klimatyczną, pod warunkiem uwzględnienia ich obaw. Kluczowe jest przejrzyste i zrozumiałe podejście, które stawia ludzi w centrum polityki klimatycznej. Raport podkreśla potrzebę mądrego przywództwa, które nie zmarnuje zaufania obywateli.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek


flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Klimat się zmienia – Polacy to widzą

Polacy dostrzegają zmianę klimatu, co potwierdzają wyniki raportu More in Common Polska. Aż 96% społeczeństwa jest przekonanych, że klimat się zmienia, chociaż tylko 55% uznaje, że jest to wynikiem działalności człowieka. Jedynie 4% Polaków nie wierzy w zmianę klimatu.

Lęk przed kryzysem klimatycznym

Znaczna część Polaków odczuwa niepokój związany ze zmianą klimatu – aż 71% badanych wyraziło swoje obawy. Większość, czyli 57%, uważa, że działania zaradcze należy podjąć natychmiast, aby uniknąć najgorszych konsekwencji.

Korzyści z polityki klimatycznej

Polacy widzą w polityce klimatycznej nie tylko szansę na ochronę środowiska, ale także korzyści gospodarcze i społeczne:

  • 68% wierzy, że inwestycje w odnawialne źródła energii obniżą koszty energii.
  • 68% uważa, że te inwestycje zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju.
  • 61% dostrzega w polityce klimatycznej szansę na rozwój gospodarczy.

Obawy związane z Europejskim Zielonym Ładem

Mimo ogólnego poparcia dla działań proklimatycznych, Polacy są sceptyczni wobec Europejskiego Zielonego Ładu:

  • 74% respondentów uważa, że przyniesie on więcej strat niż korzyści.
  • 51% ocenia negatywnie jego wpływ na ceny energii.
  • Jednocześnie 47% badanych chciałoby kontynuacji Zielonego Ładu po wprowadzeniu niezbędnych zmian, a 5% akceptuje go w obecnej formie.

Potrzeba nowego podejścia

Raport wskazuje na konieczność nowego podejścia do polityki klimatycznej, które uwzględniałoby potrzeby i obawy obywateli. Polityka ta powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, zrozumiały i bliski codziennemu życiu ludzi, aby zyskać ich trwałe poparcie.

Wnioski końcowe

Polacy są świadomi zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i widzą konieczność ich zwalczania. Mimo licznych obaw wobec Europejskiego Zielonego Ładu, są otwarci na dialog i gotowi do wspierania transformacji, pod warunkiem uwzględnienia ich obaw i wątpliwości. Kluczowe jest więc mądre i zdecydowane przywództwo, które zapewni, że polityka klimatyczna będzie pracować dla ludzi, a nie na odwrót.

Metodologia

Raport opiera się na dwóch badaniach ankietowych:

  1. Badanie przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej grupie 2027 Polaków, przeprowadzone metodami CATI i CAWI w lutym 2024 r.
  2. Badanie przez pracownię IPSOS na reprezentatywnej próbie 1004 osób, przeprowadzone metodami CATI i CAWI w kwietniu 2024 r.

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Polacy akceptują pilne działania dla klimatu. Chcą jednak korekty Zielonego Ładu   https://smoglab.pl/polacy-a-zielony-lad-raport/
  2. Sondaż: Ostra ocena Zielonego Ładu i poparcie dla walki ze zmianami klimatu   https://www.rp.pl/polityka/art40308571-sondaz-ostra-ocena-zielonego-ladu-i-poparcie-dla-walki-ze-zmianami-klimatu
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org