WRÓĆ DO LISTY

Plan transformacji energetycznej Włocławka do 2040 roku

Forum Energii Raport

Raport Forum Energii na temat planów transformacji energetycznej we Włocławku analizuje kluczowe wyzwania i proponowane rozwiązania dla miasta. Włocławek, którego 65% ciepła pochodzi ze spalania węgla, stoi przed koniecznością przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej. Obecny system ogrzewania przyczynia się do powstawania smogu i wysokich emisji gazów cieplarnianych, co generuje znaczne koszty związane z paliwami kopalnymi i emisjami CO2. Raport wskazuje na konieczność inwestycji w termomodernizację budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, aby uniknąć tzw. "pułapki gazowej" i zapewnić długoterminowe oszczędności oraz korzyści środowiskowe. Wsparcie finansowe i doradcze dla mieszkańców oraz rozwój niskoemisyjnego ciepłownictwa miejskiego są kluczowe dla sukcesu transformacji energetycznej Włocławka.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek


Data umieszczenia w bazie

5/07/2024

Instytucja

Forum Energii

Autorstwo

AUTORKA
Anita Cieślicka – Forum Energii

ANALIZA DANYCH
Tobiasz Adamczewski – Forum Energii Katarzyna Białkowska – Enercode Olena Bondar – Enercode
Tomasz Chmiel – Enercode
Jan Frączak – Enercode Małgorzata Galeńska – Enercode Jakub Jezierski – Forum Energii Robert Mizieliński – Enercode Paweł Stąpyra – Enercode
Karol Wawrzyniak – Enercode

WSPÓŁPRACA
Urząd Miasta Włocławek

Liczba stron

34

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Włocławek stoi przed poważnym wyzwaniem transformacji energetycznej, w obliczu którego obecny system ogrzewania oparty w 65% na spalaniu węgla jest nieefektywny i generuje wysokie emisje gazów cieplarnianych. Aby uniknąć dalszych kosztów związanych z paliwami kopalnymi i opłatami za emisję CO2, miasto musi podjąć zdecydowane kroki w kierunku modernizacji energetycznej.

Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana kotłów węglowych na gazowe przy minimalnych nakładach na termomodernizację. Choć początkowo wydaje się to tańszą opcją, prowadzi do tzw. „pułapki gazowej”, gdzie koszty ogrzewania gazem znacznie wzrosną po wprowadzeniu systemu ETS2 w 2027 roku. Alternatywnie, głęboka termomodernizacja i inwestycje w pompy ciepła, choć droższe na starcie, przyniosą długoterminowe oszczędności i korzyści środowiskowe.

Kluczowym elementem transformacji jest utrzymanie krajowych dotacji dla termomodernizacji i indywidualnych źródeł OZE, takich jak programy „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Dotacje te powinny motywować do kompleksowych renowacji budynków, co przyniesie znaczące oszczędności i poprawi jakość powietrza.

Rozwój mikroinstalacji, w tym pomp ciepła, jest niezbędny, aby koszty ogrzewania były akceptowalne dla mieszkańców. We Włocławku powinno powstać około 8 tysięcy takich instalacji, co pomoże w obniżeniu kosztów energii dla gospodarstw domowych. Wsparcie systemów dotacji i rozliczeń dla prosumentów jest więc kluczowe.

Ciepłownictwo systemowe w mieście również wymaga wsparcia. Bez niego, mieszkańcy mogą zacząć przechodzić na ogrzewanie indywidualne, co niekoniecznie będzie korzystne. Przykładem dobrego kierunku jest inwestycja w źródło ciepła geotermalnego, co pozwoli na rozwój niskoemisyjnego ciepłownictwa miejskiego.

Lokalne wsparcie doradcze jest także istotne, aby mieszkańcy mogli unikać błędów inwestycyjnych i efektywnie korzystać z dostępnych technologii grzewczych oraz dofinansowań. Analizy wskazują, że pompy ciepła były montowane nawet w nieefektywnych energetycznie budynkach, co zwiększa koszty ich użytkowania.

Poprawa efektywności energetycznej budynków powinna być priorytetem Włocławka w jego planie transformacji energetycznej. Bez zmniejszenia zużycia energii w budynkach, nawet najbardziej zaawansowane technologie grzewcze nie przyniosą oczekiwanych korzyści.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Wstęp

  1. Główne wnioski 3
  2. Wprowadzenie 4
  3. Dlaczego Włocławek? 5
  4. Punkt wyjścia 6
  5. Czym jest plan transformacji energetycznej i co daje miastu? 105.1. System Zefir 105.2. Pozyskanie danych o zasobie budynkowym 13
  6. Scenariusze transformacji energetycznej Włocławka 15 6.1. Brak inwestycji – scenariusz nr 1 17 6.2. Minimum – scenariusz nr 2 17 6.3. Limitacja emisji i Limitacja węgla i gazu – scenariusze nr 3 i 4 19
  7. Limitacja emisji – rekomendowany plan transformacji energetycznej Włocławka 24

8. Rekomendacje dla rządu 27

Bibliografia 30