WRÓĆ DO LISTY

Climate Damage Caused by Russia's War in Ukraine

Initiative on GHG accounting of war Raport

Raport „Climate Damage Caused by Russia's War in Ukraine” od Initiative on GHG Accounting of War analizuje poważne skutki klimatyczne wojny w Ukrainie. Zniszczenia domów, szkół i szpitali oraz zniszczenie tamy w Nowej Kachowce spowodowały katastrofalne konsekwencje dla środowiska. Emisje gazów cieplarnianych wyniosły 150 milionów ton CO2e, przewyższając roczne emisje Belgii. Federacja Rosyjska powinna ponieść odpowiedzialność za te emisje, które bez jej agresji nie miałyby miejsca. Całkowite szkody klimatyczne szacowane są na 9,6 miliarda USD przy cenie cienia węgla wynoszącej 64 USD/tCO2e. Raport zaleca uwzględnienie tych szkód w Rejestrze Szkód dla Ukrainy, co pozwoliłoby na zalesianie zniszczonych lasów i niskoemisyjną odbudowę. Rosnące zużycie paliwa i liczba pożarów, zamknięcie przestrzeni powietrznej oraz odbudowa infrastruktury stanowią główne źródła emisji. Raport podkreśla konieczność globalnej współpracy i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności oraz promowania odnawialnych źródeł energii jako kluczowych kroków w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek

Raport z dnia: 01/12/2023


Data umieszczenia w bazie

5/07/2024

Instytucja

Initiative on GHG accounting of war

Autorstwo

Lennard de Klerk (lead author), Mykola Shlapak, Anatolii Shmurak, Olga Gassan-zade, Oleksii Mykhalenko, Adriaan Korthuis, Yevheniia Zasiadko, Andriy Andrusevych, Ivan Horodyskyy

Liczba stron

115

Język raportu

angielski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Ogromne zniszczenia:
Wojna Rosji w Ukrainie doprowadziła do masowych zniszczeń domów, szkół, szpitali oraz innych kluczowych obiektów publicznych. Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku było jednym z najbardziej katastrofalnych wydarzeń, które wpłynęło na życie ludzi i środowisko naturalne.

Znaczący wzrost emisji:
Wojna miała poważny wpływ na klimat, powodując emisje gazów cieplarnianych (GHG) wynoszące 150 milionów ton CO2e w ciągu 18 miesięcy konfliktu. Jest to więcej niż roczne emisje kraju wysoko uprzemysłowionego, takiego jak Belgia.

Odpowiedzialność Rosji:
Raport wskazuje, że Federacja Rosyjska powinna ponieść odpowiedzialność za emisje GHG i wynikające z nich szkody klimatyczne, które bez jej agresji nie miałyby miejsca. Przyjmując średnią cenę emisji (shadow carbon price) wynoszącą 64 USD/tCO2e w latach 2022–2023, całkowite szkody klimatyczne, które wyrządziła i ma zrekompensować Federacja Rosyjska, wyniosą 9,6 miliarda dolarów.

Rekompensaty i odwrócenie szkód:
Zaleca się, aby szkody zostały uwzględnione w Rejestrze Szkód dla Ukrainy, który jest tworzony w Hadze. Ukraina mogłaby wykorzystać te fundusze na odwrócenie skutków emisji wojennych, np. poprzez dolesianie zniszczonych lasów oraz promowanie niskoemisyjnej odbudowy.

Rosnące emisje z działań wojennych:
Zużycie paliwa i emisje związane z działaniami wojennymi rosną wraz z przedłużającym się konfliktem. Produkcja amunicji, budowa umocnień oraz dostawy wojskowe przyczyniają się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Całkowite emisje wynikające z działań wojennych wynoszą 37 milionów ton CO2e.

Pożary:
Liczba pożarów o powierzchni większej niż jeden hektar wzrosła 36-krotnie w pierwszym roku wojny, stanowiąc istotne źródło emisji GHG. Pożary te często występują w pobliżu linii frontu, prowadząc do zniszczenia dużych obszarów leśnych. Całkowite emisje z pożarów wynoszą 22,2 miliona ton CO2e.

Zmiany w lotnictwie:
Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Syberią przez Rosję oraz nad Ukrainą dla ruchu komercyjnego wymusiło dłuższe trasy lotów, co zwiększyło koszty paliwa i emisje GHG. Całkowite emisje związane z tymi zmianami wynoszą 18 milionów ton CO2e.

Rekonstrukcja jako główne źródło emisji:
Odbudowa zniszczonej infrastruktury cywilnej, w tym zniszczenie tamy w Nowej Kachowce, stanowi największe źródło emisji, wynoszące 54,7 miliona ton CO2e. Proces odbudowy jest wysoce emisyjny, zwłaszcza przy użyciu cementu i stali.

Podsumowanie:
Raport podkreśla konieczność pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za emisje i szkody klimatyczne oraz proponuje konkretne środki, które mogą pomóc w naprawie zniszczeń i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rekomendacje obejmują zalesianie, niskoemisyjną odbudowę oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Podziękowania 2
Streszczenie 5

 1. Wprowadzenie 12
 2. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności 15
 3. Naprawa szkód 27
 4. Emisje gazów cieplarnianych według sektorów
  4.1 Wojna 38
  4.2 Pożary 61
  4.3 Uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) 68
  4.4 Lotnictwo cywilne 70
  4.5 Rekonstrukcja 75

Aneks 80

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Wojna w Ukrainie ma katastrofalny wpływ na klimat. Nowe dane na temat emisji CO2   https://klimat.rp.pl/klimat-i-ludzie/art40620161-wojna-w-ukrainie-ma-katastrofalny-wplyw-na-klimat-nowe-dane-na-temat-emisji-co2
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org