WRÓĆ DO LISTY

Dlaczego i jak możemy wspierać polskich rolników? Paulina Sobiesiak-Penszko

Jak wygląda zielona transformacja rolnictwa w Polsce? Jakie działania powinniśmy podjąć, aby zadbać o tę gałąź gospodarki?

Autorka: Marta Zwolińska / po co to eko

Gościni: Paulina Sobiesiak-Penszko / Instytut Spraw Publicznych

Autor/ka opracowania: Marta Zwolińska / Po co to eko

Data umieszczenia w bazie: 4/02/2024


Raport z dnia

12/01/2024

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Wg FAO w ciągu 50 lat liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych zwiększyła się ze 100 do 400 rocznie. Klęski żywiołowe zwiększają nieprzewidywalność produkcji żywności i przynoszą ogromne straty finansowe (Straty światowego rolnictwa spowodowane katastrofami naturalnymi wynoszą rocznie 123 mld USD). Rolnictwo jest wrażliwe na skutki zmian klimatu, ale  jest też za nie odpowiedzialne. Globalnie odpowiada za 1/4 emisji gazów cieplarnianych wliczając wylesianie i 70% światowego zużycia wody pitnej. Do tego zanieczyszczenia gleby, wody i inne.

Sektor musi podjąć działania, by zwiększyć odporność na niedobory i wstrząsy oraz zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe. To się na szczęście dzieje.

Jak wygląda zielona transformacja rolnictwa w Polsce? Postawy, obawy i potrzeby małych i średnich rolników zbadał Instytut Spraw Publicznych. Wnioski z badania? Klimat nie jest priorytetem. Jest nim przetrwanie. W 2022 54% badanych gospodarstw odnotowało stratę lub bilans zerowy. Ogólnie jest ciężko.

Mimo tego rolnicy są otwarci na wprowadzanie zmian przyjaznych dla środowiska, np. 48% popiera ograniczenie hodowli przemysłowej. Popierają też rozwój rolnictwa ekologicznego, obowiązek zapewnienia dobrostanu zwierząt czy dbałość o stosowanie płodozmianu. By być częścią zmiany rolnicy potrzebują jednak ustabilizować swoją sytuację. Jak to zrobić i jak Ty możesz pomóc? Posłuchaj odcinka!